• yuanshuiadmin/uploadfiles/201808131322057411.jpg

  • yuanshuiadmin/uploadfiles/201808131322186331.jpg

  • yuanshuiadmin/uploadfiles/201808131322324159.jpg

  • yuanshuiadmin/uploadfiles/201808131322476675.jpg

  • yuanshuiadmin/uploadfiles/201808131323000751.jpg

  • yuanshuiadmin/uploadfiles/201808131323148736.jpg

2018青岛工艺美术亚太周博览会

 

设计单位 :青岛千和展览公司

设计地点 :青岛千和展览公司

设计用途 :2018青岛工艺美术亚太周博览会

设计时间:2018-6

 

2018青岛工艺美术亚太周博览会,在青岛国际会展中心顺利举行,各种字画,古玩,刺绣,玉石,种类繁多,做工精细。-青岛千和展览公司